Vi vet vad du behöver

Vi hjälper dig att utveckla och förbättra din it; dina system, dina applikationer och till och med din framtidsstrategi! Vår erfarenhet och expertis täcker ett brett spektrum av tekniker, branscher och områden.

Tillsammans skapar vi framtiden 🚀Tillsammans bygger vi er framtid

Vår kompetens täcker hela it-området, och det spelar ingen roll var dina utmaningar ligger – du kan alltid lita på att vi vet vad du behöver


Partnerskapet är nyckeln

Vårt recept är enkelt, men inte simpelt. Ingredienserna bestämmer vi tillsammans, men vi kan lova att resultatet blir delikat.

Vårt arbete för att förädla, förbättra och förenkla vår leverans är ständigt pågående.


Framtidens team

Bygg framtidens team med Human IT

Vi vet att ett teams framgång beror på mer än enbart kompetens, det beror på mer än antal medlemmar. Vi är experter på att hitta rätt personlighet till uppdraget. Det är något vi är lika stolta som kända för.

En Humanit är alltid grundligt intervjuad, referens- och bakgrundskontrollerad, och har även genomfört en personlighetskartläggning.

Från personlighetskartläggningen får vi data kring hur medarbetarens onboarding sker bäst, vilka styrkor och utvecklings-områden hen har, och även hur personen skulle passa in i ditt team.


Vill du ha hjälp med att bygga framtidens team?

First Name
Last Name
Email
Message
Ditt meddelande har skickats!
Nåt gick fel, försök hemskt gärna en gång till!

Med andras ord


Vi jobbar klimatkompenserat

Hela vår verksamhet är klimatkompenserad, inklusive varenda konsult.

För att uppnå detta samarbetar vi med Carbon Capture Company, och tillsammans säkrar vi upp svensk skog och dess koldioxidbindning. 


Din framtida partner

En stark och konstant kommunikation är avgörande. Vi arbetar därför med tät kommunikation för att hela tiden utvärdera framsteg, identifiera utvecklingsmöjligheter och diskutera eventuella justeringar.

Ett framgångsrikt partnerskap är inriktat på långsiktigt samarbete. Detta kan inkludera möjligheten att utöka samarbetet till andra projekt eller tjänster över tiden. Den bästa partnerskapsmodellen är en som bygger på öppenhet, tillit, samarbete och gemensamma mål.

Human IT är 100% engagerade i att göra partnerskapet framgångsrikt genom att tillsammans lösa problem och uppnå ömsesidiga mål.

Tillsammans skapar vi framtiden 🚀


Som it borde vara;
mer humant,
helt enkelt