Whitepaper

Att använda PMIs processer för projekt-, program- och portföljstyrning i ett verksamhetsledningssystem

Detta whitepaper utgör ett stöd till presentation vid konferensen Passion for Projects.

Många verksamheter väljer att upphandla externa projektstyrningsmetoder istället för att nytta PMI.s ANSI-standarder eller motsvarande ISO-standarder. Med tanke på att processer för projekt- program- och projektstyrning bör vara inkluderade i ett verksamhetsledningssystem är det i många fall bättre att nyttja arbetssätten som finns i standarderna än att införa separata projektmetoder.

Detta whitepaper ger vägledning i hur ett sådant arbete kan genomföras.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44