Whitepaper

Mer om Service Management Systems (SVS) och Service Value Chains (SVC) – del 3 om ITIL 4

Digital transformation innebär samtidigt en tjänstetransformation. Inom tjänstetransformation behöver verksamheten förhålla sig till hur produkter och tjänster kan utvecklas för att understödja ett högre kundvärde. IT-infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk som understöder hur en verksamhet kan leverera digitala tjänster. I februari 2019 lanserades version 4 av ITIL. Konceptet som ITIL 4 beskriver understödjer arbetet med digital tjänstetransformation.

Detta whitepaper är det tredje i en serie av fyra som beskriver hur man kan använda ITIL 4 som ett koncept för att understödja digital tjänstetransformation.
I ITIL 4 tillkommer två nya viktiga komponenter. Dels att verksamheten behöver etablera ett Service Value System (SVS) som i sin tur innehåller en Service Value Chain (SVC). I detta whitepaper beskrivs hur dessa nya komponenter är tänkta i sitt sammanhang samt hur man sätter dessa i relation till verksamhetens existerande värdekedja.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44