Whitepaper

Kravhantering vid Digital Transformation

Kravhantering i företag och organisationer

Att arbeta med kravhantering uppfattas ofta som någon komplext och svårt som kräver att det bedrivs som ett mer omfattande projekt. Ofta också som ett initialt steg till att genomföra någon större förändring, utveckla nya produkter eller tjänster, utveckla nya system eller att ersätta gamla lösningar. Kravhantering handlar då om att i någon form samla in både befintliga krav och sådant som berör förbättringar och nytänkande. I svenska språket används ordet ”Kravfångst” som ett uttryck för vad som skall göras. I engelskan används ordet ”elicitiation” som betydligt bättre beskriver svårigheterna. Elicitation kan översättas med att ”dra fram i ljuset”. Att ”fånga krav” ger en bild av att kraven kommer flygande till en ungefär som att ta en lyra i brännboll. Ett bättre svenskt ord borde kanske vara ”kravarkeologi”. Man behöver antagligen genomföra omfattande arbetet för att hitta alla nödvändiga krav som ställs mot produkter, tjänster, system m.m. Läs mer genom att ladda ner vårt Whitepaper.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11