Whitepaper

ITIL 4 och hur man går från processer till practices – Del 2 om ITIL 4

Digital transformation innebär samtidigt en tjänstetransformation. Inom tjänstetransformation behöver verksamheten förhålla sig till hur produkter och tjänster kan utvecklas för att understödja ett högre kundvärde. IT-infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk som understöder hur en verksamhet kan leverera digitala tjänster. I februari 2019 lanserades version 4 av ITIL. Konceptet som ITIL 4 beskriver understödjer arbetet med digital tjänstetransformation.

Detta whitepaper är det andra i en serie av fyra som beskriver hur man kan använda ITIL 4 som ett koncept för att understödja digital tjänstetransformation. I ITIL 4 ersätts det tidigare processorienterade synsättet med ett practicebaserat synsätt. Här redogörs för vad som utgör en practice och hur man med detta som utgångspunkt kan skapa en bättre effekt i verksamhetens erbjudande av digitala produkter och tjänster.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44