Whitepaper

ITIL 4 och digital tjänstetransformation

Digital transformation innebär samtidigt en tjänstetransformation. Inom tjänstetransformation behöver verksamheten förhålla sig till hur produkter och tjänster kan utvecklas för att understödja ett högre kundvärde. IT-infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk som understöder hur en verksamhet kan leverera digitala tjänster. I februari 2019 lanserades version 4 av ITIL. Konceptet som ITIL 4 beskriver understödjer arbetet med digital tjänstetransformation.

Detta whitepaper är ett första i en serie av fyra som beskriver hur man kan använda ITIL 4 som ett koncept för att understödja digital tjänstetransformation. Inlednings berörs här bakgrunden till ITIL 4 och varför det tillkommit som en logisk utveckling av ITIL version 3.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV