Whitepaper

IT-avdelningen och digitalisering

Vilken roll ska en framtida IT-avdelningen ha för att bättre understödja verksamhetens behov av digitalisering? Det pågår en förflyttning av IT-kostnaderna från att hanteras av en centraliserad IT, till att allt mer utgöra en del i de operativa verksamheternas operativa ansvar. Behövs IT-avdelningen eller kan man organisera detta på annat sätt?

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV