Whitepaper

Införa Robotics Process Automation – Del 2

Business Process Reenginering (BPR) var modeordet på 1990-talet. Nu är modeordet Robotics Process Automation (RPA). Vad är skillnader och likheter mellan BPR och RPA? Håller vi på att göra samman misstag med RPA som vi gjorde med BPR och hur ska man då försöka undvika det?

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation. Se även följande Whitepaper: Införa Robotics Process Automation – Del 1

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44