Whitepaper

Införa Robotics Process Automation – Del 1

Med RPA (Robotics Process Automation) avses att kunna automatisera i verksamhetsprocesser med stöd från programvara som agerar som robotiserade handläggare eller på annat sätt understödjer automatisering av olika rutiner, interna som externa. Det finns möjligheter men också farhågor med att införa denna typen av verktyg. Kommer RPA-lösningar att medföra övertaligheter i de verksamheter som inför dem och hur avser man då att hantera detta? Vidare, hur hittar man rätt RPA-verktyg och hur ska detta införas i en verksamhet? Ett parallellt begrepp är SDA (Service Delivery Automation) som berör automatiseringar som kan göras som en integrerad del i verksamhetens digitala tjänstetransformation.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation. Se även följande Whitepaper: Införa Robotics Process Automation – Del 2

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV