Whitepaper

GDPR – Vad är det?

GDPR – Vad är det?

GDPR(1) (Genaral Data Protection Regulation) kallas på svenska för Dataskyddsförordningen. Denna utgör den lagstiftning avseende hantering av personuppgifter som ersätter PUL(2) (Personuppgiftslagen) den 25 maj 2018. PUL bygger på ett EU-direktiv från 1995 (kallad dataskyddsdirektivet 95/45/EG) och infördes som lag i Sverige den 1 oktober 2001. Med GDPR tas nästa steg mot en mer enhetligt lagstiftning inom hela EU. Dessutom har det hänt en hel del rörande informationsbehandling sedan mitten av 1990-talet, vilket har föranlett EU att skärpa dataskyddet för fysiska personer. GDPR gäller enbart för fysiska personer, ej för juridiska personer och ej heller för fysiska avlidna personer.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11