Whitepaper

E-legitimation och E-underskrift

Att kunna identifiera personer digitalt och att i olika situationer kunna signera avtal och överenskommelser digitalt är en av de viktigaste komponenterna i den mjuka digitala infrastrukturen.  Mycket fokus i samhället ligger på den hårda infrastrukturen såsom bredbandsutbyggnad, 5G-teknik m.m. Lika viktig är att samtidigt skapa förutsättningar för de mjuka värdena som exempelvis, inloggning, signering, standardisering, lagstiftning m.m.

I mars 2019 släppes slutbetänkanden för den utredning som initierades sommaren 2017 om hur man ska hantera svenska identitetshandlingar (Id-kort) och till detta en kopplad e-identitet (SOU 2019:14 – Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation).

Detta whitepaper berör grundbehoven kring e-legitimation och e-underskrift och relaterar detta till utredningens förslag. 2 år av utredande är lång tid inom ett område som är eftersatt sedan länge. Utredningen föreslår en lösning som kan finnas framme 2022. För att detta ska vara möjligt krävs politisk handlingskraft.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44