Whitepaper

Digitala nyttor

Att kunna förstå och beräkna nyttor som uppstår i samband med digitalisering är en nödvändighet för att kunna motivera digitala investeringar. Nyttor är oftast subjektiva, varför det behövs stöd för hur man ska gå tillväga när man genomför nyttoanalyser. Att kunna göra nyttokalkyleringar är inte minst viktigt när det gäller digitaliseringen inom stat, kommuner och landsting. I detta whitepaper redogörs för några alternativa modeller som kan användas i samband med digitala investeringar.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44