Whitepaper

Digitala Agila Organisationer

Att arbeta agilt blir mer och mer vanligt även utanför direkta projektorganisationer. Ett grundläggande syfte med de agila projektorganisationerna är att skapa större samverkan och engagemang bland teamets alla medarbetare. När man förflyttar dessa tankar till att även omfatta en linjeorganisation uppstår andra problemställningar då det egentligen berör hur man styr och organiserar hela verksamheten. Områden är lika relevant för privata som offentliga organisationer Som exempel har Ängelholms kommun i ett EU-finansierat projekt skapat en Agil kommunorganisation. Se vidare om detta på följande länk: https://www.engelholm.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/vart-agila-arbetssatt.html

I den digitala transformationen, där innovation och engagemang från alla medarbetare är avgörande för framgången, utgör organisationsformerna i verksamheten en viktig hörnsten. Det berör då inte bara agila principer i sig utan hur man kan skapa mer kraft för alla att vara innovativa och kunna korrigera i arbetssätt och rutiner som sedan länge varit inaktuella. En brist i dagens målstyrda organisationer är just att målstyrning inneburit att organisationen byggts som en maskin optimerad efter de uppsatta målen. En maskin som en gång i tiden var optimal men inte längre är det, men ändå tillåts att finnas kvar för att ingen kan, eller har förmågan att förändra den.  Visioner och mål förändras över tiden, men organisationen består. Att korrigera maskinen kräver då ett omfattande förändringsprojekt. Om vi i stället hade konstruerat våra organisationer med metaforen ”en organism” skapar man förutsättningar för en verksamhet som kontinuerligt kan korrigera sig själv. Vi som individer är bra på att förhålla oss till förändringar, men våra målstyrda organisationsformer begränsar medarbetarna i detta.

Detta whitepaper ger en introduktion till framtida organisationer som bygger på Holokratier och självstyrande organisationer. Det man även kallar för Teal-organisationer. Inom konceptet Industri 4.0 ingår tanken med självstyrande fabriker. Minst lika viktigt är just självstyrande organisationer. Teal utgör framtidens organisationsform och det finns många företag och organisationer som redan påbörjat en sådan resa.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44