Whitepaper

Digital Tjänstetransformation

Vad menas med Digital Tjänstetransformation
– Är det att likställa med Digital Transformation?

Med digital transformation menas den förflyttning som sker till att leverera produkter, lösningar eller tjänster över nätet. Begrepp som Cloud Computing, IoT – Internet of Things beskriver de trender som innebär att mycket kan levereras på ett annat sätt när det sker via digitala kanaler. Samtidigt ställs helt andra när produkter eller lösningar inte längre är fysiska. Dock är i många fall fysiska produkter en grundkomponent som används i den digitala leveransen. Ett exempel. Scania som levererat den fysiska produkten ”lastbil” i mer än 100 år skall nu transformeras till att bli en tjänsteleverantör för kompletta transportlösningar. Den fysiska lastbilen är fortfarande navet, men genom att lastbilen är digitalt uppkopplat kan den digitala informationen ingå i nya smarta logistiklösningar. Lastbilen ingår i ett större system, där åkerier och åkeriernas kunder också ingår. Tillsammans går det att lösa transportlösningarna bättre och mer hållbart sätt.

Vad många inte tänker på är att när man förflyttar sig från att leverera produkter eller lösningar till att istället levereras som digitala tjänster, krävs också att man definierar om lösningen som en tjänst. Konsekvensen av en digital transformation är att det samtidigt krävs en tjänstetransformation. Vad innebär detta då praktiskt? Läs mer genom att ladda ner vårt Whitepaper.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV