Whitepaper

Digital Kravhantering

Digital Kravhantering

Hur hanterar man kravprocesserna vid Digital Transformation?

Att tänka annorlunda vid kravhantering är svårt eftersom det betyder att man måste bryta mot inarbetade vanor, hur företaget är organiserat och hur man förhåller sig till att tänka annorlunda. Att digitalisera en produkt, innebär inte att man direkt kan börja använda de möjligheter som tekniken i sig erbjuder. När en produkt som tidigare levererats fysiskt och nu istället finns kontinuerligt uppkopplad kan man direkt börja betrakta produkten i en digitaliserad form. Gör man detta riskerar man att hamna fel. Den digitaliserade produkten blir något annat än den var tidigare. Man behöver förflytta sig från produkten, till en lösning som sedan via en mer komplett tjänst skapar en större nytta och upplevelse för de kunder man har. Detta gäller oberoende av om det är slutkonsumenter eller man arbetar i ett B2B-perspektiv. Tjänsteperspektivet ger dock många nya utmaningar och här uppstår också andra typer av kravställande som kanske inte direkt är kopplat till själva produkten. Kravprocessen behöver förändras och ske i ett mer Agilt perspektiv. Vad menas då med detta.? Ladda ner vårt Whitepaper för att läsa vidare.

Human IT - Digital Kravhantering

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11