Whitepaper

AI och Machine Learning

AI och Machine Learning är teknologier som de senaste åren används allt mer i kommersiella lösningar. Tillsammans med andra lösningar kan det vara en viktig del i en digitaliserings transformation. I detta whitepaper ges en översikt av Machine Learning, de olika typer som finns hur de kan användas.

Detta Whitepaper ingår i Digitala Paraplyet som utgör ett ramverk för hur man arbetar praktiskt med digital transformation.

Vill du veta mer? - Kontakta oss

Richard Skog
Consultant
+46 702 90 09 18

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV