Whitepaper

Digital kravhantering

Human-IT har tagit fram en vad vi kallar för metamodell för kravhantering som sätter alla kravprocesser i ett företag i ett sammanhang. Vi kallar denna metamodel för REM – Require- ment Evolvement Model. REM kan användas som en helhet, eller där man använder delkomponenter i syfte att förbättra kravsprocesserna.

whitepaper

hur hanterar man kravprocesserna vid Digital Transforma- tion? Att tänka annorlunda vid kravhantering är svårt eftersom det betyder att man måste bryta mot inarbetade vanor, hur företaget är organiserat och hur man förhåller sig till att tänka annorlunda. Att digitalisera en produkt, innebär inte att man direkt kan börja använda de möjligheter som tekniken i sig erbjuder. När en

“Viktigt är att skapa helhetssyn över organisationens kravprocesser. Den skall stödja innovation och kunna samla in krav kontinuerligt samtidigt som den skall vara behjälpliga vid investeringsprojekt.”

produkt som tidigare levererats fysiskt och nu istället finns kontinuerligt uppkop- plad kan man direkt börja betrakta produkten i en digitaliserad form. Gör man detta riskerar man att hamna fel. Den digitaliserade produkten blir något annat än den var tidigare. Man behöver förflytta sig från produkten, till en lösning som sedan via en mer komplett tjänst skapar en större nytta och upplevelse för de kunder man har. Detta gäller oberoende av om det är slutkonsumenter eller man arbetar i ett B2B-perspektiv. Tjänsteperspektivet ger dock många nya utmaningar och här uppstår också andra typer av kravställande som kanske inte direkt är kop- plat till själva produkten. Kravprocessen behöver förändras och ske i ett mer Agilt perspektiv.

Vad menas med agilt perspektiv?

Agil utveckling, ursprungligen kallat lättrörlig utvecklings uppstod inom mjukvaru- utveckling runt millennieskiftet som en konsekvens av att det blev mer eller omö- jligt att utveckla produkter där kravmassan ständigt förändrades. Krav som defini- erades var inte längre stabila över tiden.

Viktigt är att försöka skapa en helhetssyn

Viktigt är att försöka skapa en helhetssyn gällande organisationens kravprocesser. Den skall stödja innovation och också kunna förhålla sig till att samla in krav kon- tinuerligt samtidigt som den skall vara behjälpliga när man genomför investe- ringsprojekt.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

Ladda ned whitepaper

Digital Kravhantering

Fyll i dina uppgifter nedan


HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET?

Låt oss kontakta dig

Fyll i dina uppgifter nedan