Web Technology

Human IT´s tjänsteområde Digitala lösningar/Web technologies hjälper kunder och företag att förverkliga potentialen som Internet ger gällande ökade intäkter och effektiviseringar. Att i denna kontext välja rätt lösning och tillhörande teknologi är en utmaning.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Vi på Human IT har lång och bred erfarenhet och många av branschens mest krävande kunder inte minst i mediabranschen.

Utmaningen för många företag och organisationer är att öka interaktionen med konsumenter, medborgare och andra intressenter. Webben är fortfarande en av de viktigaste teknologierna för att bygga användarvänliga lösningar som hjälper människor att samla, hämta och dela information med varandra. Denna interaktion sker i fler kanaler och kräver ny teknologi, från PHP till NodeJs, och nya sätt att arbeta på och möta sina kunder. Många gånger skapar nya webblösningar nya intäktsflöden och samtidigt besparingar i flera led. Digitala lösningar kan handla om att bygga nya innovativa system, att integrera nya tjänster i befintliga system eller helt och hållet ersätta gamla tjänster med ny teknologi.