Test

Med dagens avancerade IT-system och den snabba utvecklingen i branschen ställs höga krav på kvalitet och säkerhet.

Richard Skog
Consultant
+46 702 90 09 18

Den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas kvalitetssäkra ett IT-system är att påbörja testarbetet tidigt och att kontinuerligt genomföra tester under hela utvecklingsprocessen. Ett kvalificerat testarbete och effektiva metoder gör att felen uppmärksammas tidigt, och därmed kan kostnaderna hållas nere.

Human IT hjälper kunder att utveckla tester som är bäst för deras behov. Våra certifierade testspecialister leder testarbete, analyserar och vidareutvecklar testprocesser och teststrategier och håller skräddarsydda testutbildningar. Human IT erbjuder stöd i att identifiera, analysera och formulera tydliga krav. Tydliga krav inför ett uppdrag borgar för ett bättre slutresultat och gör det möjligt att genomföra projekten i tid och utan oförutsedda extrakostnader.

De företag som satsar på ett strukturerat kravarbete får dessutom en bättre förståelse för den egna verksamheten. Human IT´s testkonsulter är ISEB/ISTQB-certifierade inom bland annat Software Testing. Vi kombinerar vedertagen testteori enligt ISTQB med mer moderna testmetoder som t.ex. Test Automation och Exploratory Testing.