Servicedesk

Human IT Servicedesk hanterar incidenter och tjänsteförfrågningar samt ansvarar för kommunikationen med användarna.