SDA (Service Delivery Automation)

Service Delivery Automation (SDA) utgör ett generellt begrepp för att arbeta med automatisering i tjänsteleveranser.

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44

Ett alternativt begrepp är ”Workflow Automation” – att automatisera arbetsflöden. Detta kan sedan göras med hjälp av olika verktyg som exempelvis robotics-verktyg. SDA har ett fokus mot verksamhetsbehovet, medan det relaterade begreppet RPA (Robotics Process Automation), är mer inriktat på ett konkret behov att implementera ett robotics-verktyg. För att kunna automatisera serviceprocesser eller andra verksamhetsprocesser krävs en inledande processanalys. Alla processer går oftast inte att automatisera och den kan ofta innebära lösningar där vissa delmoment går att automatisera, medan andra behöver göras manuellt. Processanalyser ingår som erbjudande inom vår Business Consulting.