Säkra med IT

Hur säkrar ni efterlevnad av interna och externa regelverk, t.ex. GDPR (General Data Protection Regulations)? Vi hjälper er att införa och säkra, processer och applikationer enligt regelverk.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Hur hanterar ni företagets risker kopplade till IT? I en föränderlig omvärld påverkas också riskerna i IT-miljön kontinuerligt. Kan vi hjälpa er organisation att hantera compliance och it-risker så att de stödjer er affärsstrategi?

Vi har på senare år sett att It är en av de viktigaste faktorerna i framgångsrika affärslösningar. För att leverera värde med hjälp av it är det viktigt att hantera IT-riskerna som en del av verksamhet-ens totala riskbild. Antalet interna och externa regelverk företaget måste följa gör området komplext. Inte sälla kommer kraven från kunderna och andra intressenter.

Oavsett om din organisation går igenom stora eller små förändringar, påverkas ni nya lagkrav eller känner osäkerhet kring hur organisationen hanterar IT-risker. Vi på Human IT kan vi hjälpa dig att identifiera, analysera och hantera it-risker på ett effektivt sätt. Vi har erfarenheter och kompetenser inom många ramverk så som PRM-metoden, CMMI, ISO-Fler, COBIT etc. På senare tid har EU regelverket GDPR (General Data Protection Regulation) blivit aktuellt och vi har metoder och modeller för detta som bland annat finns beskrivet i Whitepaper.