RPA (Robotics Process Automation)

Robotics Process Automation (RPA) innebär arbetet med att automatisera verksamhetsprocesser med hjälp av robotics-verktyg.

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44

Det finns på marknaden ett antal verktyg att välja ibland och vilket som är bäst lämpat beror på vilken typ av automatisering som ska göras. I samband med ett införande av robotics-lösningar behöver berörda processerna analyseras och förändras innan de kan anpassas för ett verktyg. För detta krävs en införandemodell som beskriver hur man går tillväga.

RPA tangerar även området AI, då det berör processer för att digital utrustning ska kunna fatta egna beslut. För detta krävs då oftast mer avancerade verktyg som kan hantera vad som kallas för IRPA (Intelligent Process Automation) respektive CRPA (Cognitive Robotics Process Automation).

Några av de vanliga verktygen som används i samband med RPA-införande är:

  • Automation Anywhere
  • Blue Prism
  • UIPath
  • Work Fusion
  • Redwood.

Rekommenderat är att först genomföra en analys över de verksamhetsprocesser som är föremål för automatisering, innan val av verktyg görs.