Program- och Projektledning

Vi på Human IT har lång erfarenhet av projekt-, program- och förändringsledning. Därmed kan vi gå in direkt och driva projekt i kunders verksamhet, med minsta möjliga startsträcka.

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

Projekt-, program- och förändringsledning är ofta kritiska framgångsfaktorer för alla företag.

Förändringar innebär ofta stora investeringar och risker. Det är därför viktigt att säkra rätt förutsättningar från början.

Vi har erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande projektmodeller oavsett verksamhet och bransch, allt från traditionell projektledning till agil utveckling. Vi kan i projektledarroller hjälpa kunder att genomföra önskade förändringar.

Vi har vår styrka i kombinationen av struktur och människa. Vi förstår hur kunder kan få full hävstångseffekt genom att kombinera rätt strukturer med rätt beteende. Därigenom kan vi hjälpa kunder att förbättra kvalitén i en förändringssituation eller vid införande av nytt projekt.

Human IT - Projekt- och programledning