Power BI

Power BI är ett Analytics verktyg från Microsoft som kan användas som en integrerad del av Azure eller som ett “standalone”-verktyg.

Richard Skog
Consultant
+46 702 90 09 18

Power BI är ett Analytics verktyg från Microsoft som kan användas som en integrerad del av Azure eller som ett “standalone”-verktyg. Det är rankat som ett av de bästa Analytics verktyget av Gartner Group.

Power BI är enkelt att använda och har integrationer till ett stort antal tredjeparts applikationer samt standards som REST-API.
Det finns ett stort antal mallar och andra hjälpmedel som möjliggör snabb uppstart och resultat i en “Low-code/No-code” -miljö.

Om våra kunder inte redan har valt en plattform för sina Analytics-lösningar så använder vi Power BI.
Mer information om Power BI https://powerbi.microsoft.com/en-us/features/