PHP

PHP, rekursiv akronym för PHP: Hypertext Preprocessor, är ett populärt skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (innehåll som genereras från databas eller formulärdata). Skriptspråket är populärt och jämförs ofta med Active Server Pages (ASP) från Microsoft, eller Java Server Pages (JSP) från Sun Microsystems.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55