Open source

Användandet av Open source (Öppen källkod eller öppen programvara) programvaror ökar med 30% per år. Många företag har som strategi att använda Open source-komponenter, ofta kopplat till Web.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Med den ökade komplexiteten och kombinationen av produkter ökar expertbehoven och riskerna som det innebär med Open Source. Det finns flera olika typer av licenser kopplat till Open Source och det gäller att hålla reda på dem. Human IT har många konsulter som helt eller delvis arbetar med Open Source-produkter. Vi arbetar med allt från Systemutveckling, Web, Databaser, Drift och övervakning som är baserat på öppna plattformar. Vi kan de olika licenstyperna inom Open source och hur de kan påverka företaget och har en fungerande process för att hjälpa till så att rätt licens används.

Våra konsulter finns med i flera forum och hjälper till att driva utvecklingen framåt. På det sättet har vi erfarenhet från alla delar i livscykeln för Open Source. Vi är certifierade på bland annat Red Hat som är en av de ledande leverantörerna inom Open source.