NodeJS

Node.js är ett programsystem designat för att skapa skalbara internetapplikationer, i synnerhet webbservrar. Program skrivs i Javascript för att köras på systemet, och använder sig av händelsedrivet, asynkront I/O för att minimera overhead och maximera skalbarhet.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55