NLP

Natural Language Processing (NLP) utgör lösningar som fokuserar på interaktionen mellan människa och maskin och att i denna process använda det som för var och en är ett naturligt språk.

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44

NLP berör därmed givetvis behovet att kunna översätta mellan olika språk, men även andra dimensioner då vi använder olika sinnen när vi som människor kommunicerar. I människa-maskin-interaktion ingår att arbeta med olika former av dialoger som bestå av text, röst, rörelser m.m.