Microsoft

Microsoft Corporation är ett multinationellt mjukvaruföretag baserat i Redmond, Washington och har idag över 124 000 anställda. Microsoft är i dag världens största företag inom programvaruutveckling.

Magnus Frennesson
Konsultchef
+46-760 70 25 55

Microsoft Corporation är ett multinationellt mjukvaruföretag baserat i Redmond, Washington och har idag över 124 000 anställda. Microsoft är i dag världens största företag inom programvaruutveckling. Microsoft utvecklar, tillverkar och licensierar ett stort antal programprodukter för ett flertal olika datorsystem och applikationer. Deras produkter var till en början mest anpassade för mindre företag och persondatormarknaden men har över tiden tagit sig in på andra marknader. Idag är företaget programvaruutbud massivt och täcker i stort alla delar inom olika verksamheter och har även motsvarande funktioner som erbjuds som Cloud-lösningar. Över tid räknat så är deras mest populära produkter

operativsystemet Microsoft Windows samt Microsoft Office som har och har haft en dominerande position på marknaden under flera decennier.

Human IT är själva en stor användare av Microsofts produkter, men vi kan också erbjuda ett stort antal konsulter med kompetens på deras plattformar, utvecklingsmiljöer, produkter. Exempel på produkter är Azure plattformen, Office 365, .Net utvecklingsplattform, Biztalk, Power BI, Sharepoint, MSSQL och många fler. Vi har även mycket god infrastrukturkompetens inom arbetsplats och ITSM, SCCM, drift, applikationsdrift av Microsoft miljöer.