Messagebroker

Messagebroker är ett meddelande, en programmodul som översätter ett meddelande från den formella meddelandeprotokoll av avsändaren till formella meddelandeprotokoll hos mottagaren.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Meddelandemäklare är elementär i telekommunikation eller datornät där program kommunicerar genom att utbyta formellt definierade meddelanden. Messagebroker är en byggsten av meddelandeorienterad middleware.