Machine Learning

Azure Machine Learning plattform är en del av Microsofts Azure lösning och är en integrerad plattform som stödjer alla faserna i ett Machine Learning projekt.

Azure Machine Learning plattform är en del av Microsofts Azure lösning och är en integrerad plattform som stödjer alla faserna i ett Machine Learning projekt.

Genom ett ”drag and drop” användargränssnitt så kan olika modeller byggas och testas på iterativt sätt.

Data som används kan komma från ett flertal olika källor tex CSV filer och SQL databaser.

Om våra kunder inte redan har valt en plattform för sina Machine Learning lösningar så använder vi Azure Machine Learning.

För ytterligare information om plattformen se https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/studio/what-is-ml-studio