Jboss AMQ

JBoss A-MQ ägs av Redhat. JBoss A-MQ är en öppen källkod där JMS message broker bygger på Apache ActiveMQ för användning i företagets IT-organisationer. JBoss A-MQ är JMS plattform för skalbar, högpresterande SOA infrastruktur för att ansluta processer över heterogena system.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55