Javascript

JavaScript är ett prototyp-baserat skriptspråk som är dynamiskt, svagt typat och hanterar funktioner som första-klass-objekt. Javascript används främst på klientsidan i webbtillämpningar, det vill säga exekveras i en webbläsares javascript-motor.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Då Javascript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM). Vanligtvis inbäddas Javascript i, eller inkluderas från, HTML-sidor. Javascript kan även användas för mer avancerade funktioner i en webbläsare såsom spel och bildbehandling.