Java

Java är ett objektorienterat programspråk som konstruerades av bland andra James Gosling på Sun Microsystems under tidigt 90-tal. Ursprungligen kallades språket D, sedan ändrades det till Oak, men Sun bytte slutligen ut namnet ytterligare en gång, och Java presenterades för världen 23 maj 1995.

Magnus Frennesson
Konsultchef
+46-760 70 25 55