IT-säkerhet

IT-säkerhet ansvarar för att skydda en organisations (företags, myndighets, etc) värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

IT-säkerhet ingår som en beståndsdel i det totala säkerhetsramverket och liksom det totala ramverket skall hantera skydd mot allehanda hot och faror mot organisationen och dess verksamhet, det vill säga bland annat katastrofer, främmande makter och individer, medarbetare och dåligt utformad verksamhet, som av någon anledning kan skada organisationen. IT-säkerhet koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av IT. IT-säkerhet handlar ofta om att förstå hotbilden, hantera sannolikheter för att utsättas för skada samt att balansera kostnader för motmedel för skydd mot värdet av det man skyddar.