IT-arkitektur

IT-arkitektur är sättet att organisera resurserna och komponenterna i ett datorsystem. En arkitektur beskriver ingående komponenter och gränssnitten mellan dessa.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

IT-arkitekturen kan avse datorsystem i betydelsen IT-infrastruktur då komponenterna består av olika hårdvara och gränssnitten av kommunikationsprotokoll. IT-arkitektur kan också avse uppbyggnaden inom en dator eller i ett informationssystem, då komponenterna består av mjukvarumoduler och gränssnitten av standardiserade dataspecifikationer eller kommunikationsprotokoll.

Human IT - Jobba med oss!