Integration

Systemparken hos kunder är idag under konstant omvandling, för att vinna tid och resurser behövs ett starkt fundament och detta behjälps utav ett gediget integrationslager.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Många gånger har företag investerat i många olika system, eller en programsvit från ett företag för att försöka tillfredsställa organisationens behov. Många gånger har dessa system svårt att kommunicera med modernare system som tillfredsställa behoven betydligt bättre och är mer anpassade för dagens teknik. En annan utmaning är att tjänstefiera produkter och då behövs att många system kommunicerar med varandra eller skapar automatiska flöden baserad på event.

Human IT har under längre tid arbetat med integration och bryter ständigt ny mark inom detta intressanta och nyutvecklande område. Vi har erfarenheten, kunskapen och metoderna för att kunderna ska kunna integrera sina system på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Vårt mål är att kunderna ska få ut så mycket som möjligt av befintliga system, skapa nya affärsmöjligheter och att lätt integrera nya system med de befintliga, helst så automatiserat som möjligt. Human IT levererar utveckling, förvaltning, support, arkitektur, upphandling, kravställning och styrning inom integrationsområdet.

Funderar ni på att skapa tjänster av en produkt? Vi har ett helt koncept inom ”Digital Transformation”.