Human IT i Stockholm har det senaste året haft stark tillväxt och förstärker nu ledningen med Maurice Toma. Stockholmsverksamheten ämnar inom kort passera 100 konsulter.