Granskning

Ibland kan man ha ett projekt som man är osäker på. Är det vad vi önskade? Kan vi känna oss säkra med att det är hållbart i framtiden? Vi kan hjälpa till att granska projekt och kodbas ur ett opartiskt och professionellt perspektiv.