GCP – Google Cloud Platform

Google Cloud Platform (GCP), är en serie molntjänster som körs på samma infrastruktur som Google använder internt för sina slutanvändarprodukter. Tillsammans med en uppsättning verktyg levererar GCP en serie modulära molntjänster inklusive databehandling, datalagring, dataanalys och maskininlärning.

Google Cloud Platform tillhandahåller infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS) och serverlösa datormiljöer. 
 
Googles första molntjänst, Google App Engine, är en plattform för utveckling och värd för webbapplikationer i Googles datacenter. Sedan tillkännagivandet av App Engine lade Google till flera molntjänster på plattformen. 
 
Google Cloud inkluderar Google Cloud Platforms offentliga molninfrastruktur, samt Google Workspace (G Suite), företagsversioner av Android och Chrome OS och API’er för maskininlärning.
 
Human IT har många års erfarenhet av GCP och dess komponenter. Vi är partner till Google och GCP utgör referens arkitekturen i vår interna utvecklingsstudio – Fabio.