Digitala paraplyet

Digitala Paraplyet är en översiktlig modell för att arbete med digital transformation.

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44

Digitala Paraplyet är i sig ingen processmodell som beskriver hur man ska arbeta steg för steg, utan den utgör ett ramverk som innefattar olika modeller och metoder som kan användas i sju områden som alla är lika viktiga i den digitala förändringsresan.

Vill de veta mer om det Digitala Paraplyet, se www.digitalaparaplyet.se