Digital Transformation

Digital Transformation en av de tre iterativa processfaserna i Human ITs modell för digital verksamhetsutveckling (The Digital Evelovement Life-cycle).

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

Digital Transformation en av de tre iterativa processfaserna i Human ITs modell för digital verksamhetsutveckling (The Digital Evelovement Life-cycle). Digital Transformation berör behov av mer omfattande förändring, där nya förutsättningar ställer krav både på verksamhetens produkter och tjänster, samt den organisation som på olika sätt stödjer verksamhetens affärsidé. Det pågår en omfattande digital omställning i samhället som påverkar alla. Det påverkar oss som individer, men även hur företag utvecklar och levererar produkter samt hur den offentliga förvaltningen ska ställas om för att möta medborgare och individer på ett nytt sätt. I det digitala offentliga Sverige förväntas en första kanal till en myndighet vara digital. Det man kallar för ”Digitalt Först”. Omställning till en digital värld är komplex och behöver genomsyra de flesta organisationer. Mot denna bakgrund har Human IT tagit fram modellen ”Det Digitala Paraplyet”, som beskriver sju områden som krävs för en Digital Transformation. Se även mer om detta på www.digitalaparaplyet.se. Exempel på utförda uppdrag är, digitala ledningsworkshops, framtagande av digitala strategier och olika typer av förstudier och utredningar.