Digital Transformation

Digital Tranformation/Digital omvandling är den djupa omvandlingen av verksamheten, processer, kompetens och modeller för att fullt dra nytta av de förändringar och möjligheter som digitala teknologier bidrar med samt deras effekter i samhället på ett strategiskt och prioriterat sätt, med nuvarande och framtida förändringar i åtanke.

Markus Närenbäck
VD Human IT
+46 708 51 36 11