Digital optimization

Digital Optimizaton en av de tre iterativa processfaserna i Human ITs modell för digital verksamhetsutveckling (The Digital Evelovement Life-cycle).

Digital Optimizaton en av de tre iterativa processfaserna i Human ITs modell för digital verksamhetsutveckling (The Digital Evelovement Life-cycle). Digital Optimzation berör förbättring och utveckling av redan införda system och lösningar i syfte att anpassa dessa i högre grad till det digitala behovet. Exempel på uppdrag inom detta område är framtagande av generiska content-management-lösningar som kan stödja produktorienterade webtjänster enhetligt, cloud enabling av produkter och tjänster, systemutveckling back-end & frond-end samt arkitekturella tjänster för kravställning, design och utveckling av system, webbar och Appar.