Digital Operation

Digital Operation en av de tre iterativa processfaserna i Human ITs modell för digital verksamhetsutveckling (The Digital Evelovement Life-cycle).

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

Digital Operation en av de tre iterativa processfaserna i Human ITs modell för digital verksamhetsutveckling (The Digital Evelovement Life-cycle). Digital Operation berör hur man i en digital värld hanterar drift och förvaltning av digitala produkter och tjänster. Det berör områden som Cloud operation, hantering av support & Service Desk, IT-styrning (IT-Governance) samt säkerhetstänkande i den operationella IT-verksamheten