Digital Mognad

Digital Mognad handlar om att identifiera sig själv i den digitala omvärlden. Hur står sig företagets produkter och tjänster? I vilken grad är de digitala och behöver vara det? Hur kan de ingå elelr vidareutvecklas inom andra digitala koncept. Att förstå var man är för att veta vad man behöver göra är en grundförutsättning i all verksamhetsutveckling. En nulägesanalys över den digitala mognaden kan göras på många sätt, men vi på Human IT har tagit fram en modell kallat för ”The Digital Maturity modell. Se vidare om denna i det Digital Paraplyet. Vi har identifierat 6 bärande områden som kan utgöra en temperatur över hur väl ett företag eller organisation möter den digitala världen. Dessa 6 områden kan då bedömas enligt den femgradiga skalan som etablerats i CMM (Capability Maturity Model),