DevOps

Högkvalitativ och driftsäker mjukvara och innovation är tillsammans en överlevnadsfaktor för ett framgångsrikt IT-företag idag.

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

Förr i världen skedde uppdateringar kvartalsvis (om än så ofta), det var nästan lite högtidligt. Systemen låg nere hela dagen och användarna fick snällt vänta medan nya funktioner och förbättringar som utvecklarna tagit fram sattes i drift. Nuförtiden märker de inte ens av det.

Ta som exempel en smart bil. Du kan låsa den via ett klick i mobiltelefonen, den vet i förväg om det blir halt på vägen och den ringer själv efter hjälp om du är med om en olycka. Och hela tiden får den fler och fler smarta funktioner utan att du måste åka in till verkstaden för att uppdatera den.

Det är tack vare DevOps som vi kunde göra detta till verklighet för vår kund.

Precis som DevOps är en sammanslagning av avdelningarnas namn är det också en sammanslagning av deras mål. Precis samma tänk kan därför rymma fler avdelningar, exempelvis som i BizSecDevOps, där också affärens och säkerhetens roll betonas. Istället för att som tidigare motarbeta varandra så jobbar alla nära tillsammans med fokus på helheten. Det sker genom en mängd olika metodiker och tekniker, men det väsentliga är människan och samarbetet. Därför brukar DevOps ses som en kultur snarare än ett arbetssätt, och det är just där många misslyckas.

I vårt fokus på DevOps ser vi flera angränsande områden som måste förbättras för att helheten skall bli i världsklass. I bilden nedan försöker vi förklara lite av den kontinuerliga utveckling vi gör inom Devops, vi kallar det för DevOps – according to Human IT.

 

DevOps är hjärtat i Human IT och vi har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter ställa om mot smidigare och konkurrenskraftigare processer runt utveckling och drift.