DevOps

Högkvalitativ och driftsäker mjukvara och innovation är tillsammans en överlevnadsfaktor för ett framgångsrikt It-företag idag.

Therese Bethell
Business Unit Manager
+46 763 17 55 56

Human IT omfamnar DevOps-revolutionen

”IT revolutionen som river vattentäta skott mellan utvecklings- och driftsprocessen”
Högkvalitativ och driftsäker mjukvara och innovation är tillsammans en överlevnadsfaktor för ett framgångsrikt It-företag idag. Ett vanligt problem som ofta skapar hinder för detta är att systemutvecklingen, kvalitetssäkringen och IT-driften utförs i var sitt hörn av verksamheten. Samtliga med samma affärsmål, men med skilda tankar om hur dessa mål skall nås framgångsrikt. Kommunikationen mellan grupperna fallerar och många saknar helhetsbilden.

DevOps är inte ett ramverk, utan en filosofi eller ett tankesätt, som bygger vidare på det Agila arbetssättet. DevOps har som mål att skapa kortare ledtider, snabbare deployer och färre leveransfel, utan att tillsätta fler man-timmar i projektet. I kort, kan man beskriva DevOps som en kombination av ett kulturskapande som motverkar isolering mellan utveckling och drift, tillsammans med flertalet möjliggörande verktyg.

Human IT omfamnar DevOps-revolutionen och levererar idag både kompetens och kapacitet för dess framfart hos våra kunder.

Human IT - DevOps