Cloud

Som oberoende partner är vårt syfte att skapa en strategi och leda våra kunder till rätt molnlösning för att nå uppsatta affärsmål.

Vi finns nära våra kunder med kontor både i Stockholm, Göteborg och Malmö och vi är stolta över att kunna erbjuda några av marknadens mest eftertraktade spetskompetenser inom området. Vi arbetar framgångsrikt med hjälp av vårt ”Moln Transformations Program”, vilket är en unik metod för att bli ett framgångsrikt molnburet företag.

Vårt agila förhållningssätt innebär att vi kan göra snabba förändringar när behovet uppstår vilket adderar ett affärsvärde till våra kunders verksamhet.

Moln Transformations Program

Genom vårt ”Moln Transformations Program” arbetar vi metodiskt med förändringsledning via workshops och seminarier. Med olika strategiska analyser och transformationsplaner hjälper vi våra kunder att ta fram ett framgångsrikt molnprogram. Vårt systematiska arbetssätt, som också är vår styrka, syftar till att skapa insikt och förståelse kring molntjänsternas komplexitet och mångfald. Vår modell omfattar också ett viktigt efterarbete i form av samverkansmodeller, uppföljning och rapportering.