Business Consulting

Dagens omvärld präglas av snabb rörlighet, nya informationsvägar, snabb globalisering och förändrad demografi. För våra kunder betyder detta både utmaningar och möjligheter och det skapar framförallt behov av att förändra både arbetssätt och tankesätt.

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

Vi är övertygade om att trenderna Cloud, Mobitet, Digitala affärer och Socialinteraktion öppnar upp för nya affärsmodeller, högre kvalité och lägre kostnader. Nedanstående erbjudandeområden/roller hjälper våra kunder att nå sina mål. Human IT arbetar med rådgivning inom ett brett spektrum av områden och nedan finns några av de rubriker vi kan vara rådgivare inom:

  • Managementkonsult
  • Verksamhetsarkitekt
  • Enterprisearkitekt
  • Programledare
  • Projektledare
  • Tjänstetransformation
  • Compliance