Azure

Azure Platform är en molnbaserad applikationsplattform som låter datacenter från Microsoft drifta och exekvera applikationer.

Azure Platform är en molnbaserad applikationsplattform som låter datacenter från Microsoft drifta och exekvera applikationer. Plattformen erbjuder Azure som är ett komplett ekosystem för utveckling och exekvering av applikationer samt en uppsättning av tjänster som möjliggör remote (distans) utveckling, styrning och hostning av applikationer. Alla tjänster och applikationer i Azure och körs i plattformen. Azure har tre kärnkomponenter: Compute, Storage och Fabric

Azure som plattform är en viktig komponent i Human IT olika erbjudande inom Cloud, dels som en marknadsledande plattform men även hur vi som företag kan erbjuda seniora konsulter för att stötta våra kunders projekt och satsning på Cloud tjänster.